Жылқының, мүйізді ірі қара малдың, ұсақ қара малдың, құстардың құрама жемдері

Заказать звонок

CAPTCHA

“GOODZHEM” құрама жемдік зауыты тағы келесі қызмет көрсетеді:

 1. Бидайды ыдыс-қаптарымен жүктеу/түсіру
 2. Бидайды қоймадан вагонға жүктеу
 3. Бидайды қоймадан автокөлікке жүктеу
 4. Бидайды автокөліктен вагонға жүктеу (ауыстырып тиеу)
 5. Жабылған вагондардан сусымалы өнімді түсіру (қолмен)
 6. Бидай вагондарын қоймаға немесе автокөлікке түсіру
 7. Бидай жартывагондарын қоймаға немесе автокөлікке түсіру
 8. Бортты жағы ашылатын, борттық автокөліктерді түсіеру
 9. Бортты жағы ашылмайтын, борттық және жабылған автокөліктерді түсіру
 10. Бидайды сақтауға, ұсақтауға немесе вагондарға тиеу үшін қабылдау
 11. Бидайды сапа шартына сай ықпалдығына жету үшін өңдеу
 12. Бидайды сапа шартына сай параметрлеріне дейін сепараторда тазарту
 13. Жүгеріні ақтау
 14. Бидайды 50 тоннаға дейін сақтау
  50 тоннадан аса
  100 тоннадан аса
 15. Бидайды ұсақтау
 16. Жүгеріні қаптаумен ұсақтау
 17. Қаптарды толтырып автокөлікке тиеу
 18. Қала ішінде көліктік қызмет көрсету
 19. Вагондарды түсіру үшін темір жолдың тұйығын қолдану
 20. Таразды қолдану